Chân gà ngâm xả tắc

119,000

Chân gà dai dai dòn dòn, kết hợp vị ngon đặc biệt muối ớt xanh nhà làm. Vị ngon khó cưỡng

còn 50 hàng

Chân gà ngâm xả tắc

119,000