chính sách giao hàng lady food

GIAO HÀNG ĐI TP, TỈNH THÀNH KHÁC:

Nhận gửi bưu điện, hãng xe theo yêu cầu khách hàng (Tính phí theo dịch vụ nhà xe)

  • Lưu ý: Đơn hàng chỉ được vận chuyển khi Lady Food đã được xác nhận thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.